O společnosti

Společnost TRINOM spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22934, byla založena v roce 1993 jako čistě obchodní společnost se zaměřením na dovoz a distribuci specializovaného vzduchotechnického zboží.

Cílem bylo zajistit dodávky pro vybrané odběratele. Postupem doby se filozofie podnikání začala s ohledem na potřeby a možnosti trhu měnit a převládla snaha po komplexnosti. Cílovým stavem se tak staly kompletní služby pro investory a uživatele od projektového řešení přes dodávku a montáž vzduchotechniky, až po provozní servis dodaného zařízení.

Tento záměr se v posledních osmi letech podařilo zcela naplnit. Technické zabezpečení i personální obsazení zajišťuje flexibilnost přístupu k jednotlivým zakázkám z hlediska jejich rozsahu, technické náročnosti i spotřeby času. Společnost zabezpečuje se stejnou pečlivostí nízkoobjemové (od kontrol, servisů, oprav a rekonstrukcí) zakázky i velké investiční akce v široké škále provozních podmínek odběratelů. Vyjímkou nejsou akce v objektech památkově chráněných, ale i v moderních objektech s využitím špičkových technologií.